فروش تور خارجي    فصل پرواز ترانه     تهران
کارمند تور مشهد و کيش    سفيران گشت امروز     تهران
کارمند تور خارجي    سفيران گشت امروز     تهران
کارمند تور ارو‍پا    سفيران گشت امروز     تهران
کارمند تور خارجي    مهرگل سير     تهران
کارمند صندوقدار - حسابدار    آلا پرواز     تهران
کارمند تور خارجي     آلا پرواز     تهران
کارآموز صدور بليط    ميشا سير     تهران
کارمند فروش     ليانا پرواز پارس     تهران
کارآموز     سيرآسمان     تهران
کارشناس آي تي    بهروز سير     تهران
محتواگذار و پشتيبان سايت و سئو     ساحل گشت     تهران
کارآموز     آژانس مسافرتي فلامينگو     تهران
کارمند فروش تور و بليط داخلي     آژانس مسافرتي فلامينگو     تهران
کارمند فروش تور و بليط خارجي     آژانس مسافرتي فلامينگو     تهران
مدير فني بند الف    ليانا پرواز پارس     تهران
فروش تور داخلي و خارجي    سالارکيش     تهران
فروش بليط داخلي    الماس نشان     تهران
فروش بليط خارجي    الماس نشان     تهران
کارمند تورخارجي و داخلي    آلفا پرواز     تهران
تورداخلي خارجي اروپا توريسم سلامت ورودي يکروزه زيا    آداک سفر پايا     تهران
تور اروپا – ويزا کار حرفه اي    ساتراپ سير     تهران
تور خارجي     ساتراپ سير     تهران
فروش تور خارجي با تجريه حقوق ثابت به همراه پورسانت    لحظه هاي آسايش خاورميانه     تهران
صندوقدار     ماني گشت تهران     تهران
اجاره يا مشارکت کانتر داخلي     سفيران سفر پارس     تهران
تيکت خارجي-تور خارجي    پل سير نور     تهران
ويزا کار (کانادا –اروپا)    روز به روز پرواز     تهران
کارشناس حرفه ايي در زمينه ويزا و اقامت     کرياس هفت سپهر     تهران
فروش بليط خارجي-داخلي-قطار کارمند شيفت شب آقا     شرکت ساعي تهران     تهران
حسابداري مسلط به سما پرداز    شبهاي سفر     تهران
مدير تور داخلي کارمند فروش داخلي آشنا به سيستم سپ    آژانس هواپيمايي مارکوتراول     تهران
کارمند تور خارجي کارآموز تور داخلي     جزيره سفر ايرانيان     تهران
کارمند فروش بليط خارجي خانم     ستاره ابي     تهران
کارمــند با تجربه و حـرفه اي جــهت کانتر داخلي و خ    بتربوکينگ     تهران
کارمند آي تي    سفر دوستان قرن     تهران
کارمند ويزا    سفر دوستان قرن     تهران
کارمند حسابداري    سفر دوستان قرن     تهران
بازارياب فعال / خوش برخورد با روابط عمومي بالا    نيلوفرانه گشت آسمان     تهران
کارمند تور خارجي    نيلوفرانه گشت آسمان     تهران
کارمند تور داخلي     پارسه گشت     تهران
تور و اي تي     اروندسير اريا     تهران
تور کار داخلي و خارجي ( بصورت شراکتي )    فرنام گشت     تهران
کارمند تورخارجي    آلفا پرواز     تهران
کانتر تور خارجي    کيش آوا     تهران
کارمند فروش خارجي الف    پارس گشت جم     تهران
آبدارجي    دوکوهه سير     تهران
کارمند تور داخلي    ساني پرواز     تهران
کارمند تور خارجي    ساني پرواز     تهران
کانتر داخلي    بنيان سفرها     تهران
کانتر شرق آسيا    بنيان سفرها     تهران
کارمتد تور خارجي ، داخلي ، اي تي و اروپا    راشنو پرواز     تهران
واگذاري و فروش مجوزهاي بند الف ب پ رجاء    ندا گستر کوثر     تهران
کارآموز     گردآفريد جهان     تهران
مدير فني بند ب    پويان شهر     تهران
کانتر تيکت خارجي    پويان شهر     تهران
کانتر تور خارجي    پويان شهر     تهران
کارمند مسلط به بليط داخلي وداخلي و صدور قطار    الماس نشان آسمان     تهران
داشتن تخصص و تبحر در تور اروپا و ويزاي شنگن    آيان پرواز ايرانيان     تهران.کرج
کارمند خارجي    سرزمين پارس     تهران
کارمند تور طبيعت گردي    آلفا پرواز     تهران
کاراموز رايگان+کانتر تور داخلي+کانتر تور خارجي    آروين سير پرواز     تهران
مدير مالي حسابداري    راه سبز     تهران
شينگن کار حرفه اي     ارغوان گشت ساهي     تهران
کارمند فروش بليط خارجي    ستاره ونک     تهران
اجاره کانتر    آلفا     تهران
کارمند تور طبيعت گردي    آواي گردشگران ياس     تهران
کارآموز    اليکا پرواز     تهران
مشارکت و اجاره کانتر تور خارجي و داخلي    رژينا پرواز     تهران
کانتر تور داخلي اجاره يا مشارکت فقط خانم    سيرآسمان     تهران
کانتر تور خارجي    نقطه اوج پرواز     تهران
کانتر تور خارجي خانم     گردشگري پارسيان     تهران
کارمند حرفه اي تور خارجي(مشارکتي)    کليد سفر     تهران
کارآموز تور داخلي    اقصي نبي     تهران
کار آموز    اقصي نبي     تهران
کارمند تور داخلي     اقصي نبي     تهران
مدير فني بند ب حضوري    پليکان پرواز     تهران
اجاره کانتر    راستان     تهران
کارمند تور خارجي(مشارکت)    راستان     تهران
کارمند تور داخلي (مشارکت)    راستان     تهران
کارمند فروش تور خارجي – ويزا کار    دلتا سپهر نيلگون     تهران
کانتر خارجي ( اروپا )    آسمان پرستاره کيش     تهران
کارآموز کانتر خارجي    آسمان پرستاره کيش     تهران
کانتر فروش تور خارجي     آدرين گشت آريا     تهران
کارآموز    مايا     کرج
کارمند فروش تيکت خارجي و داخلي     پرين پرواز     تهران
کارمند فروش تور خارجي ( آُسياي شرقي ، روسيه....)    پرين پرواز     تهران
کارمند شيفت شب.آشنا به گابريل.کارمند بند الف    موج زمزم     تهران
دبي- ترکيه- ارمنستان    ستاره پرواز آسيا     تهران
تيکت خارجي     پل سير نور     تهران
کارمند فروش بليط داخلي سيستمي     تيرگان سير آريايي     تهران
کانتر تور خارجي    سفرهاي ايران زمين     تهران
فروش خارجي    ندا پرواز     تهران
کارمند اروپا و کانادا کارمند حسابدار     مهرپرواز سيوان     تهران
کارمند مالي    آسمان پرستاره کيش     تهران
کانتر تور اروپا     روشاگشت     تهران
کارمند فروش تور خارجي و تور داخلي    پرواز بينهايت     تهران
کانتر فروش تور خارجي    نداي ارژنگ     تهران
کارمند بخش crm ارتباط با مشتري     مقتدر سير تابان     تهران
کارمند تور خارجي     مقتدر سير تابان     تهران
کارمند تور داخلي ( کيش ، مشهد ، قشم )    مقتدر سير تابان     تهران
مدير تور خارجي با 50% کميسيون    آژانس مسافرتي آمُرا سير     تهران
کارمند جهت فروش تيکت خارجي و داخلي     ماهان هاليديز     تهران
مدير فروش مدير داخلي    آدرين گشت آريا     تهران
تور خارجي    آژانس مهبال سير     تهران
کانتر داخلي    آلفا پرواز     تهران
کار آموز    آسا ستاره آسمان     تهران
کانتر داخلي     فراديد گشت منفرد     تهران
کارآموز رايگان     فراديد گشت منفرد     تهران
کانتر تور خارجي     فراديد گشت منفرد     تهران
فروش تور خارجي     شرکت خدمات مسافرتي گلگشت     تهران
نيروي مستعد فروش خارجي ترجيحا خانم ( بصورت شناور )    رويين گشت     تهران
اجاره کانتر    مدبران سفرهاي خاطره انگيز     تهران
استخدام کارمند و کارآموز    مدبران سفرهاي خاطره انگيز     تهران
فروش تور داخلي/ کانتر زيارتي     آويسا الهه باستان     تهران
کارمند فروش بليط ) ترجيحآ داراي ساين )    همراهان گشت     تهران
فروش مچجوز بند الف وب     سهند پرواز تيراژه     تهران
کانتر خارجي - خانم داراي ساين آمادئوس و مدارک تي    آژانس مژده     تهران
کارمند فروش تور خارجي    تيگاتراول     تهران
اجاره کانتر    تابان پروازآسيا     تهران
کانتر فروش بليط داخلي و خارجي    آوا سير پارسيان     تهران
به دو نفر خانم حسابدار آشنا به حسابداري بند الف و     بزرگمهر دنيا     تهران
کارآموز با استعداد    آژانس هواپيمايي مارکوتراول     تهران
کارمند فروش بليط خارجي آشنا به سيستم سپهر    آژانس هواپيمايي مارکوتراول     تهران
مدير فني بند الف (حضوري)    اخترگردان     کرج
کار آموز تور داخلي    عرشيان سير     تهران


اطلاعات پروازی های فرودگاه مهرآباد
اطلاعات پروازی های فرودگاه امام خمینی
اطلاعات پروازی های فرودگاه کیش
آژانس های چارتر کننده بلیط چارتر ارزان هواپیمامحل تبلیغات:
به دلیل ارج نهادن به آگهی مشتریان، در این بخش حداکثر 5 آگهی نمایش داده می شود و از پذیرش تعداد آگهی بیشتر معذوریم.

"مرجع اطلاع رسانی صنعت توریسم" پایگاهی مستقل و تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد که استفاده از خدمات آن رایگان بوده و مسئوليت تعیین صحت اطلاعات بر عهده بازدیدکننده می باشد.
© تمامی حقوق برای شرکت سپهر سیستم محفوظ است و کپی برداری از مطالب بدون کسب اجازه ممنوع می باشد. 

سایت فروش بلیط چارتر , پرواز چارتر , بلیت چارتر و ارزان 1
سایت فروش بلیط چارتر , پرواز چارتر , بلیت چارتر و ارزان 2
سایت فروش بلیط چارتر , پرواز چارتر , بلیت چارتر و ارزان 3
3351   تعداد آژانس هاي ثبت شده:
1638   تعداد آژانس هاي فعال:
9692   تعداد پکيج هاي منتشر شده:
9496   تعداد فرودگاه هاي ثبت شده :
69   تعداد خطوط هوايي:
1297   تعداد بخشنامه هاي خطوط هوايي:
126   تعداد افراد جوياي کار:
61   تعداد موسسات جوياي کارمند: